Bezpieczeństwo

danych na platformie

(w tym danych finansowych lub plików wprowadzonych przez klienta) jest elementem, na który położono szczególny nacisk przy projektowaniu rozwiązań systemu. Bezpieczeństwo danych jest gwarantowane przez zastosowanie szyfrowania SSL.

Protokół SSL/TLS zapewnia następujące funkcje bezpieczeństwa:
• uwierzytelnienie serwera - czyli potwierdzenie jego autentyczności certyfikatem X.509
• poufność i integralność transmisji - czyli ochronę przed podsłuchaniem wrażliwej treści na trasie między serwerem i przeglądarką, lub jej nieuprawnioną modyfikacją
• uwierzytelnienie w SSL/TLS jest asymetryczne i jednostronne - tylko serwer uwierzytelnia się za pomocą certyfikatu X.509. Klient robi to później, loginem i hasłem, już wewnątrz SSL/TLS

Klient powierzając dane swojej firmy platformie Forigami ma pewność, że dane te nie zostaną skradzione ani utracone.