Sprawdź wiarygodność swojego kontrahenta

Narzędzie bada ryzyko upadłości firmy za pomocą czterech popularnych modeli upadłościowych. Narzędzie pomoże uchronić firmę przed stratami wynikającymi z niewypłacalności kontrahentów lub dużo wcześniej ostrzeże Cię o zbliżających się kłopotach finansowych Twojej firmy.

Oszczędzaj z abonamentem

Zobacz przykład

Cena za jednorazowe użycie: 80,00 zł brutto

Zarejestruj się i wykonaj usługę jednorazowo >>>


Niniejsza analiza ma na celu zbadanie ryzyka upadłości związanego z przedsiębiorstwem za pomocą modeli dyskryminacyjnych. Zastosowane wielowymiarowe modele dyskryminacyjne sprowadzają ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstwa do zbadania pojedynczego indeksu, będącego funkcją wielu wskaźników finansowych. Przy pomocy metod statystycznych opracowane zostały przedziały wartości, będące podstawą do zakwalifikowania badanego przedsiębiorstwa do poszczególnych grup ryzyka upadłości.

W badaniu posłużono się następującymi modelami upadłościowymi:

model Altmana,

model J. Gajdki i S. Stosa,

model M. Mączyńskiej,

model „Poznański”.

Poniższa tabela przedstawia metodologię przyjętą przy obliczeniach zastosowanych wskaźników.

 

 

Z = 1,2 X1 +1,4 X2 +3,3 X3 +0,6 X4 +0,999 X5

 

X1

– kapitał obrotowy/aktywa ogółem

 

X2

- zyski zatrzymane/aktywa ogółem

 

X3

- EBIT/aktywa ogółem

 

X4

– Kapitał własny*/zobowiązania

Model

X5

– Przychody ze sprzedaży /aktywa ogółem

 

 

Altmana

*w oryginalnym modelu w celu uwzględnienia stopnia wspomagania finansowego posłużono się wartością

 

 

rynkową kapitału własnego, jednak jako że niniejsza analiza oparta jest na sprawozdaniach finansowych

 

zastosowano w niej księgową wartość kapitału własnego.

 

 

Interpretacja wyników:

 

Z < 1,8 bardzo wysokie ryzyko upadłości

 

1,81 < Z < 2,99 nieokreślone ryzyko upadłości

 

Z > 3,0 bardzo niskie ryzyko upadłości

 

Z = 0,7732059 – 0,0856425X1 + 0,0007747 X2 + 0,9220985X3 +0,6535995X4 –

 

 

0,594687X5

Model J.

X1

- przychody ze sprzedaży/aktywa ogółem

X2

- (zobowiązania krótkoterminowe/koszt wytworzenia produkcji sprzedanej) x liczba dni w okresie

Gajdki i S.

X3 - zysk netto/aktywa ogółem

Stosa

X4 - zysk brutto/przychody ze sprzedaży

 

X5

- zobowiązania ogółem /aktywa ogółem

Interpretacja wyników:

Z < 0,45 wysokie ryzyko upadłości

Z > 0,45 bardzo niskie ryzyko upadłości

 

 

W= 1,5 X1+ 0,08 X2 + 10,0 X3+ 5,0 X4+ 0,3 X5+ 0,1 X6

 

X1

- zysk brutto + amortyzacja/zobowiązania

 

X2

– aktywa ogółem /zobowiązania

Model

X3

– zysk brutto/suma bilansowa

X4

– zysk netto/ roczne przychody

M.

X5 - zapasy/roczne przychody

Mączyńskiej

X6

- roczne przychody /aktywa ogółem

 

 

Interpretacja wyników:

W < 0 bardzo wysokie ryzyko upadłości O < W < 1 wysokie ryzyko upadłości 1< W < 2 niskie ryzyko upadłości

W > 2 bardzo niskie ryzyko upadłości

 

 

FD= 3,562 X1+ 1,588 X2 + 4,288 X3+ 6,719 X4 – 2,368

 

X1

- zysk netto/aktywa ogółem

Model

X2

- (majątek obrotowy – zapasy) /zobowiązania krótkoterminowe

X3

- kapitał stały/maj tek całkowity

„Poznański”

X4

- wynik finansowy ze sprzedaży/ przychody ze sprzedaży

 

 

Interpretacja wyników:

 

FD < 0 wysokie ryzyko upadłości

 

FD > 0 bardzo niskie ryzyko upadłości

 

 

 

Ocena ryzyka upadłości

Badana firma jest wiarygodna.

Data danych

2009-12-31

2010-12-31

2011-12-31

Wartość średnia

Model upadłościowy

 

 

 

 

Altmana

4,89

4,05

3,72

4,22

Gajdki i Stosa

-0,62

0,55

0,62

0,18

Mączyńskiej

-23,76

1,48

3,27

-6,34

"Poznański"

-3,02

3,87

4,01

1,62

Model Altmana

>

<

Model Gajdki i Stosa

>

<

Model Mączyńskiej

>

<

Model Poznański

>

<

Poniżej przedstawiono szczegółowe wyniki przeprowadzonej analizy w ramach poszczególnych modeli upadłościowych dla danych finansowych od 2008-12-31 do 2011-12-31.

- Model Altmana

Data danych

2009-12-31

2010-12-31

2011-12-31

Model Altmana

 

 

 

Wartość:

4,89

4,05

3,72

Ryzyko upadłości:

bardzo niskie

bardzo niskie

bardzo niskie

Wartość średnia

 

4,22

 

Ryzyko upadłości:

 

bardzo niskie

 

W okresie od 2008-12-31 do 2009-12-31 wskaźnik modelu Altmana przyjął wartość 4,89. Oznacza to w tym czasie wystąpiło bardzo niskie ryzyko upadłości.

W okresie od 2009-12-31 do 2010-12-31 wskaźnik modelu Altmana przyjął wartość 4,05. Oznacza to w tym czasie wystąpiło bardzo niskie ryzyko upadłości.

W okresie od 2010-12-31 do 2011-12-31 wskaźnik modelu Altmana przyjął wartość 3,72. Oznacza to w tym czasie wystąpiło bardzo niskie ryzyko upadłości.

Wartość średnia dla trzech okresów wyniosła 4,22. Oznacza to że dla całego analizowanego przedziału czasu wystąpiło bardzo niskie ryzyko upadłości.

- Model Gajdki i Stosa

Data danych

2009-12-31

2010-12-31

2011-12-31

Model Gajdki i Stosa

 

 

 

Wartość:

-0,62

0,55

0,62

Ryzyko upadłości:

wysokie

bardzo niskie

bardzo niskie

Wartość średnia

 

0,18

 

Ryzyko upadłości:

 

wysokie

 

W okresie od 2008-12-31 do 2009-12-31 wskaźnik modelu Gajdki i Stosa przyjął wartość -0,62.

Oznacza to w tym czasie wystąpiło wysokie ryzyko upadłości.

W okresie od 2009-12-31 do 2010-12-31 wskaźnik modelu Gajdki i Stosa przyjął wartość 0,55.

Oznacza to w tym czasie wystąpiło bardzo niskie ryzyko upadłości.

W okresie od 2010-12-31 do 2011-12-31 wskaźnik modelu Gajdki i Stosa przyjął wartość 0,62.

Oznacza to w tym czasie wystąpiło bardzo niskie ryzyko upadłości.

Wartość średnia dla trzech okresów wyniosła 0,18. Oznacza to że dla całego analizowanego przedziału czasu wystąpiło wysokie ryzyko upadłości.

- Model Mączyńskiej

Data danych

2009-12-31

2010-12-31

2011-12-31

Model Mączyńskiej

 

 

 

Wartość:

-23,76

1,48

3,27

Ryzyko upadłości:

bardzo wysokie

niskie

bardzo niskie

Wartość średnia

 

-6,34

 

Ryzyko upadłości:

 

bardzo wysokie

 

W okresie od 2008-12-31 do 2009-12-31 wskaźnik modelu Mączyńskiej przyjął wartość -23,76.

Oznacza to w tym czasie wystąpiło bardzo wysokie ryzyko upadłości.

W okresie od 2009-12-31 do 2010-12-31 wskaźnik modelu Mączyńskiej przyjął wartość 1,48. Oznacza to w tym czasie wystąpiło niskie ryzyko upadłości.

W okresie od 2010-12-31 do 2011-12-31 wskaźnik modelu Mączyńskiej przyjął wartość 3,27. Oznacza to w tym czasie wystąpiło bardzo niskie ryzyko upadłości.

Wartość średnia dla trzech okresów wyniosła -6,34. Oznacza to że dla całego analizowanego przedziału czasu wystąpiło bardzo wysokie ryzyko upadłości.

- Model „Poznański”

Data danych

2009-12-31

2010-12-31

2011-12-31

Model "Poznański"

 

 

 

Wartość:

-3,02

3,87

4,01

Ryzyko upadłości:

wysokie

bardzo niskie

bardzo niskie

Wartość średnia

 

1,62

 

Ryzyko upadłości:

 

bardzo niskie

 

W okresie od 2008-12-31 do 2009-12-31 wskaźnik modelu „Poznańskim” przyjął wartość -3,02. Oznacza to w tym czasie wystąpiło wysokie ryzyko upadłości.

W okresie od 2009-12-31 do 2010-12-31 wskaźnik modelu „Poznańskim” przyjął wartość 3,87. Oznacza to w tym czasie wystąpiło bardzo niskie ryzyko upadłości.

W okresie od 2010-12-31 do 2011-12-31 wskaźnik modelu „Poznańskim” przyjął wartość 4,01.

Oznacza to w tym czasie wystąpiło bardzo niskie ryzyko upadłości.

Wartość średnia dla trzech okresów wyniosła 1,62. Oznacza to że dla całego analizowanego przedziału czasu wystąpiło bardzo niskie ryzyko upadłości.

pokaż przykład tutajschowaj przykład