Raport - wyniki finansowe firmy

Celem narzędzia jest przekazanie informacji o aktualnej sytuacji finansowej Twojego przedsiębiorstwa z kluczowymi dla właściciela i menedżera wielkościami, interpretacjami i kierunkami zmian. Ponadto, dla każdego okresu analizy, oszacowany zostanie cykl konwersji gotówki, informujący o przeciętnym okresie finansowania cyklu obrotowego z środków własnych przedsiębiorcy. Dostępne w wersji dla pełnej księgowości oraz dla KPiR.

Oszczędzaj z abonamentem

Zobacz przykład

Cena za jednorazowe użycie: 180,00 zł brutto

Zarejestruj się i wykonaj usługę jednorazowo >>>

Raport okresowy dla przedsiębiorcy zawiera informacje o dokonaniach przedsiębiorstwa w danym okresie obrachunkowym przydatne w procesie zarządzania podmiotem gospodarczym. Obejmują one:

tempo zmian głównych pozycji bilansowych pomiędzy czterema ostatnimi okresami obrachunkowymi,

zestawienie szczegółowych pozycji bilansowych, które odnotowały największe wzrosty w trakcie ostatniego okresu obrachunkowego,

zestawienie szczegółowych pozycji bilansowych, które odnotowały największe spadki w trakcie ostatniego okresu obrachunkowego,

uproszczony rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią na podstawie bilansu oraz rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa (z podziałem na przepływy z działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz finansowej),

wyniki finansowe przedsiębiorstwa wyrażone zarówno w ujęciu bezwzględnym jak i w postaci trzech kluczowych wskaźników rentowności (ROE, ROA, ROS),

zestawienie okresu zamrożenia środków pieniężnych – suma cyklu zapasów, cyklu należności oraz cyklu innych aktywów bieżących, z okresami obrotowości obrazującymi źródła pokrycia tego zapotrzebowania – cykl operacyjnych pasywów bieżących oraz cykl konwersji gotówki,

wskaźniki finansowe, takie jak: wskaźnik ogólnego zadłużenia, wskaźnik zobowiązań do kapitałów własnych, wskaźnik spłaty ogółu zobowiązań, wskaźnik ogólnej wystarczalności gotówki, wskaźnik bieżącej płynności, wskaźnik płynności szybkiej oraz wskaźnik wypłacalności gotówkowej.

Raport okresowy

Podstawowe wskaźniki finansowe

Cykle obrotu w dniach

2009-12-31 Zmiana

2010-12-31 Zmiana

2011-12-31

Okres zamrożenia środków pieniężnych (zapotrzebowanie):

 

 

 

 

 

Cykl zapasów

54,95

17%

64,38

-11%

57,25

Cykl należności

79,52

25%

99,09

-7%

92,34

Cykl innych aktywów bieżących

0,00

N

1,18

150%

2,96

Pokrycie zapotrzebowania na środki pieniężne:

 

 

 

 

 

Cykl operacyjnych pasywów bieżących

4,51

135%

10,61

63%

17,31

Cykl konwersji gotówki

129,96

19%

154,04

-12%

135,24

2009-12-31

 

 

 

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

 

60

 

80

 

100

120

140

160

 

 

 

 

 

 

Cykl operacyjnych pasywów bieżących

 

 

Cykl konwersji gotówki

 

 

 

Cykl zapasów

 

 

Cykl należności

 

Cykl innych aktywów bieżących

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W okresie zakończonym 2009-12-31, przeciętny cykl brutto kapitału obrotowego wyniósł 134,47 dni. Średnio środki pieniężne pozostawały zamrożone w zapasach przez 54,95 dni. Następnie po dokonanej sprzedaży, przeciętny okres spłaty nalezności wyniósł 79,52 dni. Dodatkowo okres zamrożenia środków pieniężnych w innych aktywach bieżących wyniósł 0 dni. Powstałe w ten sposób zapotrzebowanie na środki pienieżne pokryte zostało średnio przez 4 dni za pośrednictwem operacyjnych pasywów bieżących, obejmujacych głównie zobowiazania handlowe o okresie zapadalności do 12 miesięcy. Przez pozostałe 129 dni cykl finansowany był z gotówki utrzymywanej w przedsiębiorstwie (przeciętny okres od momentu spłaty zobowiazań handlowych do wpływu gotówki z uregulowanych należności).

Przy osiągniętym poziomie sprzedaży, skrócenie przeciętnego okresu utrzymywania zapasów (bądź innych aktywów bieżących) o jeden dzień spowoduje uwolnienie zamrożonych zasobów gotówki w wysokości około 194,58 zł. Taki sam efekt uzyskany będzie przy wydłużeniu przeciętnego okresu spłaty zobowiązań handlowych o okresie zapadalności do 12 miesięcy o jeden dzień. Natomiast skrócenie o jeden dzień średniego okresu po upływie, którego następuje uregulowanie należności przez odbiorców, skutkowałoby zwiększeniem zasobów gotówkowych o około 237,57 zł .

2010-12-31

 

 

 

 

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

 

 

 

 

 

 

Cykl operacyjnych pasywów bieżących

 

 

Cykl konwersji gotówki

 

Cykl zapasów

 

Cykl należności

 

Cykl innych aktywów bieżących

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W okresie zakończonym 2010-12-31, przeciętny cykl brutto kapitału obrotowego wyniósł 164,65 dni. Średnio środki pieniężne pozostawały zamrożone w zapasach przez 64,38 dni. Następnie po dokonanej sprzedaży, przeciętny okres spłaty nalezności wyniósł 99,09 dni. Dodatkowo okres zamrożenia środków pieniężnych w innych aktywach bieżących wyniósł 1,18 dni. Powstałe w ten sposób zapotrzebowanie na środki pienieżne pokryte zostało średnio przez 10,61 dni za pośrednictwem operacyjnych pasywów bieżących, obejmujacych głównie zobowiazania handlowe o okresie zapadalności do 12 miesięcy. Przez pozostałe 154,04 dni cykl finansowany był z gotówki utrzymywanej w przedsiębiorstwie (przeciętny okres od momentu spłaty zobowiazań handlowych do wpływu gotówki z uregulowanych należności).

Przy osiągniętym poziomie sprzedaży, skrócenie przeciętnego okresu utrzymywania zapasów (bądź innych aktywów bieżących) o jeden dzień spowoduje uwolnienie zamrożonych zasobów gotówki w wysokości około 157,21 zł. Taki sam efekt uzyskany będzie przy wydłużeniu przeciętnego okresu spłaty zobowiązań handlowych o okresie zapadalności do 12 miesięcy o jeden dzień. Natomiast skrócenie o jeden dzień średniego okresu po upływie, którego następuje uregulowanie należności przez odbiorców, skutkowałoby zwiększeniem zasobów gotówkowych o około 193,52 zł .

2011-12-31

 

 

 

 

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

 

 

 

 

 

 

Cykl operacyjnych pasywów bieżących

 

Cykl konwersji gotówki

 

Cykl zapasów

 

Cykl należności

 

Cykl innych aktywów bieżących

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W okresie zakończonym 2011-12-31, przeciętny cykl brutto kapitału obrotowego wyniósł 152,55 dni. Średnio środki pieniężne pozostawały zamrożone w zapasach przez 57,25 dni. Następnie po dokonanej sprzedaży, przeciętny okres spłaty nalezności wyniósł 92,34 dni. Dodatkowo okres zamrożenia środków pieniężnych w innych aktywach bieżących wyniósł 2,96 dni. Powstałe w ten sposób zapotrzebowanie na środki pienieżne pokryte zostało średnio przez 17,31 dni za pośrednictwem operacyjnych pasywów bieżących, obejmujacych głównie zobowiazania handlowe o okresie zapadalności do 12 miesięcy. Przez

pozostałe 135,24 dni cykl finansowany był z gotówki utrzymywanej w przedsiębiorstwie (przeciętny okres od momentu spłaty zobowiazań handlowych do wpływu gotówki z uregulowanych należności).

Przy osiągniętym poziomie sprzedaży, skrócenie przeciętnego okresu utrzymywania zapasów (bądź innych aktywów bieżących) o jeden dzień spowoduje uwolnienie zamrożonych zasobów gotówki w wysokości około 147,08 zł. Taki sam efekt uzyskany będzie przy wydłużeniu przeciętnego okresu spłaty zobowiązań handlowych o okresie zapadalności do 12 miesięcy o jeden dzień. Natomiast skrócenie o jeden dzień średniego okresu po upływie, którego następuje uregulowanie należności przez odbiorców, skutkowałoby zwiększeniem zasobów gotówkowych o około 206,12 zł .

Pozostałe wskaźniki finansowe

2008-12-31 Zmiana

2009-12-31 Zmiana

2010-12-31 Zmiana

2011-12-31

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

24,49%

0%

24,49%

5%

25,80%

3%

26,53%

Wskaźnik zobowiązań do kapitałów własnych

32,44%

0%

32,44%

7%

34,78%

4%

36,11%

Wskaźnik spłaty ogółu zobowiązań

 

 

0,37

-66%

0,12

-58%

0,05

Wskaźnik ogólnej wystarczalności gotówki

 

 

0,75

-6%

0,70

97%

1,39

Wskaźnik bieżącej płynności

2,89

0%

2,89

-7%

2,70

-12%

2,38

Wskaźnik plynności szybkiej

1,89

0%

1,89

-3%

1,82

-7%

1,69

Wskaźnik wypłacalności gotówkowej

0,11

0%

0,11

-49%

0,05

-17%

0,04

Na dzień bilansowy 2011-12-31, wskaźnik ogolnego zadłużenia, wyrażający stosunek ogółu zobowiazań oraz rezerw na zobowiązania do ogółu majątku przedsiębiorstwa, przyjął wartość 0,27. Oznacza to wzrost jego wartości o 0,04% w stosunku do poprzedniego okresu (2010-12-31), kiedy to przyjął on wartość 0,26. Na dzień 2009-12-31 wskaźnik ten przyjął wartość 0,24. W całym przedziale czasu jaki obejmuje niniejszy raport nastąpił wzrost tego wskaźnika z 0,24 (2008-12-31) do 0,27 (2011-12-31).

Na dzień bilansowy 2011-12-31, wskaźnik zobowiązań do kapitałów własnych, wyrażający stosunek ogółu zobowiazań oraz rezerw na zobowiązania do kapitału własnego przedsiębiorstwa, przyjął wartość 0,36. Oznacza to wzrost jego wartości o 0,03% w stosunku do poprzedniego okresu (2010-12-31), kiedy to przyjął on wartość 0,35. Na dzień 2009-12-31 wskaźnik ten przyjął wartość 0,32. W całym przedziale czasu jaki obejmuje niniejszy raport nastąpił wzrost tego wskaźnika z 0,32 (2008-12-31) do 0,36 (2011-12-31).

Na dzień bilansowy 2011-12-31, wskaźnik spłaty ogółu zobowiązań, wyrażający stosunek wydatków z tytułu spłaty odsetek, kredytów, pożyczek, wykupu dłużnych papierów wartościowych oraz innych zobowiązań finansowych do przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, przyjął wartość 0,05. Oznacza to spadek jego wartości o -0,58% w stosunku do poprzedniego okresu (2010-12-31), kiedy to przyjął on wartość 0,12. Na dzień 2009-12-31 wskaźnik ten przyjął wartość 0,37. W całym przedziale czasu jaki obejmuje niniejszy raport nastąpił wzrost tego wskaźnika z 0 (2008-12-31) do 0,05 (2011-12-31).

Na dzień bilansowy 2011-12-31, wskaźnik ogólnej wystarczalności gotówkowej, wyrażający stosunek przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej do sumy wydatków inwestycyjnych, wydatków z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli, spłaty kredytów i pożyczek, wykupu dłużnych papierów wartościowych, odsetek oraz innych zobowiązań finansowych, przyjął wartość 1,39. Oznacza to wzrost jego wartości o 0,99% w stosunku do poprzedniego okresu (2010-12-31), kiedy to przyjął on wartość 0,7. Na dzień 2009-12-31 wskaźnik ten przyjął wartość 0,75. W całym przedziale czasu jaki obejmuje niniejszy raport nastąpił wzrost tego wskaźnika z 0 (2008-12-31) do 1,39 (2011-12-31).

Na dzień bilansowy 2011-12-31, wskaźnik bieżącej płynności, wyrażający stosunek aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych, przyjął wartość

2,38. Oznacza to spadek jego wartości o -0,12% w stosunku do poprzedniego okresu (2010-12-31), kiedy to przyjął on wartość 2,7. Na dzień 2009-12-31 wskaźnik ten przyjął wartość 2,89. W całym przedziale czasu jaki obejmuje niniejszy raport nastąpił spadek tego wskaźnika z 2,89 (2008-12-31) do 2,38 (2011-12-31).

Na dzień bilansowy 2011-12-31, wskaźnik płynności szybkiej, wyrażający stosunek należności krótkoterminowych i inwestycji krótkoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych, przyjął wartość 1,69. Oznacza to spadek jego wartości o -0,07% w stosunku do poprzedniego okresu (2010-12-31), kiedy to przyjął on wartość 1,82. Na dzień 2009-12-31 wskaźnik ten przyjął wartość 1,89. W całym przedziale czasu jaki obejmuje niniejszy raport nastąpił spadek tego wskaźnika z 1,89 (2008-12-31) do 1,69 (2011-12-31).

Na dzień bilansowy 2011-12-31, wskaźnik wypłacalności gotówkowej, wyrażający stosunek środków pieniężnych do zobowiązań krótkoterminowych, przyjął wartość 0,04. Oznacza to spadek jego wartości o -0,2% w stosunku do poprzedniego okresu (2010-12-31), kiedy to przyjął on wartość 0,05. Na dzień 2009- 12-31 wskaźnik ten przyjął wartość 0,11. W całym przedziale czasu jaki obejmuje niniejszy raport nastąpił spadek tego wskaźnika z 0,11 (2008-12-31) do 0,04 (2011-12-31).

Tempo zmian głównych pozycji bilansowych

Aktywa

2008-12-31 Zmiana

2009-12-31 Zmiana

2010-12-31 Zmiana

2011-12-31

A. Aktywa trwałe

21 306,00

0%

21 306,00

25%

26 569,00

3%

27 294,00

I. Wartości niematerialne i prawne

2 859,00

0%

2 859,00

-45%

1 563,00

-53%

731,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe

12 819,00

0%

12 819,00

36%

17 452,00

12%

19 473,00

III. Należności długoterminowe

17,00

0%

17,00

1782%

320,00

-100%

0,00

IV. Inwestycje długoterminowe

5 252,00

0%

5 252,00

21%

6 345,00

0%

6 345,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

359,00

0%

359,00

148%

889,00

-16%

745,00

B. Aktywa obrotowe

30 814,00

0%

30 814,00

-1%

30 616,00

-12%

27 023,00

l. Zapasy

10 693,00

0%

10 693,00

-11%

9 550,00

-24%

7 291,00

II. Należności krótkoterminowe

18 890,00

0%

18 890,00

3%

19 461,00

-4%

18 606,00

III. Inwestycje krótkoterminowe

1 231,00

0%

1 231,00

0%

1 233,00

-49%

628,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0%

0,00

N

372,00

34%

498,00

Aktywa razem

52 120,00

 

52 120,00

 

57 185,00

 

54 317,00

 

Aktywa trwałe

 

I. Wartości

25 000,00

 

 

 

niematerialne i prawne

20 000,00

 

 

 

II. Rzeczowe aktywa

 

 

 

trwałe

 

 

 

 

15 000,00

 

 

 

III. Należności

 

 

 

 

 

 

 

 

długoterminowe

10 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Inwestycje

 

 

 

 

długoterminowe

5 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Długoterminowe

0,00

 

 

 

rozliczenia

2008-12-31

2009-12-31

2010-12-31

2011-12-31

międzyokresowe

Aktywa obrotowe

25 000,00

 

 

l. Zapasy

20 000,00

 

 

 

 

 

 

II. Należności

 

 

 

krótkoterminowe

15 000,00

 

 

 

10 000,00

 

 

III. Inwestycje

 

 

krótkoterminowe

 

 

 

5 000,00

 

 

IV. Krótkoterminowe

 

 

 

 

 

 

rozliczenia

0,00

 

 

międzyokresowe

 

 

 

2008-12-31

2009-12-31

2010-12-31

2011-12-31

Pasywa

2008-12-31 Zmiana

2009-12-31 Zmiana

2010-12-31 Zmiana

2011-12-31

A. Kapitał (fundusz) własny

39 355,00

0%

39 355,00

8%

42 429,00

-6%

39 906,00

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

12 765,00

0%

12 765,00

16%

14 756,00

-2%

14 411,00

I. Rezerwy na zobowiązania

650,00

0%

650,00

384%

3 143,00

-9%

2 851,00

II. Zobowiązania długoterminowe

1 225,00

0%

1 225,00

-84%

200,00

-38%

125,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe

10 663,00

0%

10 663,00

6%

11 341,00

0%

11 357,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe

227,00

0%

227,00

-68%

72,00

8%

78,00

Pasywa razem

52 120,00

 

52 120,00

 

57 185,00

 

54 317,00

 

Pasywa

 

70 000,00

 

 

 

60 000,00

 

 

 

50 000,00

 

 

 

40 000,00

 

 

 

30 000,00

 

 

 

20 000,00

 

 

 

10 000,00

 

 

 

0,00

 

 

 

2008-12-31

2009-12-31

2010-12-31

2011-12-31

A. Kapitał (fundusz) własny

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

16 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Rozliczenia

14 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

międzyokresowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

krótkoterminowe

 

 

 

 

 

8 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

długoterminowe

4 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Rezerwy na

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008-12-31

2009-12-31

2010-12-31

2011-12-31

 

Największe wzrosty szczegółowych pozycji bilansu w ostatnim okresie obrachunkowym

Zmiana

Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 msc

616,13%

Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

63,67%

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - krótkoterminowa

46,90%

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

33,87%

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

33,25%

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 msc

21,23%

Środki trwałe - urządzenia techniczne i maszyny

11,58%

Fundusze specjalne

9,57%

Największe spadki szczegółowych pozycji bilansu w ostatnim okresie obrachunkowym

Zmiana

Należności długoterminowe od jednostek powiązanych

-100,00%

Zysk (strata) z lat ubiegłych

-100,00%

Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje

-80,94%

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 msc

-70,67%

Inne wartości niematerialne i prawne

-53,23%

Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki

-37,50%

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe

-27,43%

Materiały

-23,65%

Nowe pozycje bilansowe

 

 

 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe

-27,43%

172,00

Koszty zakończonych prac rozwojowych

0,00%

0,00

Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe

8,33%

78,00

Należności długoterminowe od jednostek powiązanych

-100,00%

0,00

Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki

-37,50%

125,00

Inne rozliczenia międzyokresowe

0,00%

0,00

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

-9,89%

4 720,00

Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki

-2,43%

10 219,00

Środki trwałe - urządzenia techniczne i maszyny

11,58%

19 473,00

Kapitał (fundusz) zapasowy

-13,39%

26 102,00

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 ms

21,23%

17 014,00

M ateriały

-23,65%

7 291,00

Zysk (strata) netto

0,00%

0,00

Wartość firmy

0,00%

0,00

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

0,00%

0,00

Śroki trwałe - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

0,00%

0,00

Środki trwałe - środki transportu

0,00%

0,00

Środki trwałe w budowie

0,00%

0,00

Zaliczki na środki trwałe w budowie

0,00%

0,00

Należności długoterminowe od pozostałych jednostek

0,00%

0,00

Wartości niematerialne i prawne

0,00%

0,00

Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje

0,00%

6 345,00

Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych - udzielone pożyczki

0,00%

0,00

Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych - inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00%

0,00

Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje

0,00%

0,00

Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach - udzielone pożyczki

0,00%

0,00

Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach - inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00%

0,00

Inne inwestycje długoterminowe

0,00%

0,00

 

0,00%

0,00

Półprodukty i produkty w toku

0,00%

0,00

Produkty gotowe

0,00%

0,00

Towary

0,00%

0,00

Zaliczki na dostawy

0,00%

0,00

Przepływy pieniężne

Uproszczony rachunek przeplywów pienięznych

2009-12-31

2010-12-31

2011-12-31

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

7 327,00

12 775,00

11 090,00

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-3 605,00

-9 287,00

-5 054,00

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-3 722,00

-4 015,00

-6 140,00

Przepływy pieniężne netto, razem

0,00

-527,00

-104,00

Środki pieniężne na początek okresu

1 141,00

1 141,00

614,00

Środki pieniężne na koniec okresu

1 141,00

614,00

510,00

12/31/2009

12/31/2010

12/31/2011

9 000,00

16 000,00

14 000,00

8 000,00

14 000,00

12 000,00

7 000,00

12 000,00

10 000,00

 

6 000,00

 

10 000,00

 

5 000,00

8 000,00

8 000,00

4 000,00

6 000,00

6 000,00

3 000,00

 

 

4 000,00

2 000,00

4 000,00

 

 

 

1 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

Środki

Przepływy

Przepływy

Przepływy

Środki

Środki

Przepływy

Przepływy

Przepływy

Środki

Środki

Przepływy

Przepływy

Przepływy

Środki

pieniężne na

pieniężne netto pieniężne netto pieniężne netto

pieniężne na

pieniężne na

pieniężne nettopieniężne nettopieniężne netto

pieniężne na

pieniężne na

pieniężne nettopieniężne nettopieniężne netto

pieniężne na

początek

z działalności

z działalności

z działalności

koniec okresu

początek

z działalności

z działalności

z działalności

koniec okresu

początek

z działalności

z działalności

z działalności

koniec okresu

okresu

operacyjnej

inwestycyjnej

finansowej

 

okresu

operacyjnej

inwestycyjnej

finansowej

 

okresu

operacyjnej

inwestycyjnej

finansowej

 

Rachunek przepływów pieniężnych wyznaczony uproszczoną metodą pośrednią wskazuje, że w okresie obrachunkowym od 2008-12-31 do 2009-12-31 przepływy netto z działalności operacyjnej wyniosły 7327 zł, przepływy netto z działalności inwestycyjnej -3605 zł, a przepływy netto z dzielności finansowej - 3722 zł. Wynoszące 0 zł całkowite przepływy pieniężne netto spowodowały zmianę środków pieniężnych będących pod kontrolą przedsiębiorstwa z 1141,00 zł (2008-12-31) do 1141,00 zł (2009-12-31).

Rachunek przepływów pieniężnych wyznaczony uproszczoną metodą pośrednią wskazuje, że w okresie obrachunkowym od 2009-12-31 do 2010-12-31 przepływy netto z działalności operacyjnej wyniosły 12775 zł, przepływy netto z działalności inwestycyjnej -9287 zł, a przepływy netto z dzielności finansowej -4015 zł. Wynoszące -527 zł całkowite przepływy pieniężne netto spowodowały zmianę środków pieniężnych będących pod kontrolą przedsiębiorstwa z

1141,00 zł (2009-12-31) do 614,00 zł (2010-12-31).

Rachunek przepływów pieniężnych wyznaczony uproszczoną metodą pośrednią wskazuje, że w okresie obrachunkowym od 2010-12-31 do 2011-12-31 przepływy netto z działalności operacyjnej wyniosły 11090 zł, przepływy netto z działalności inwestycyjnej -5054 zł, a przepływy netto z dzielności finansowej -6140 zł. Wynoszące -104 zł całkowite przepływy pieniężne netto spowodowały zmianę środków pieniężnych będących pod kontrolą przedsiębiorstwa z

614,00 zł (2010-12-31) do 510,00 zł (2011-12-31).

Rentowność przedsiębiorstwa

Podstawowe wskaźniki rentowności

2009-12-31

2010-12-31

2011-12-31

Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

2,55%

3,93%

8,63%

Stopa zwrotu ze sprzedaży (ROS)

1,42%

2,80%

5,81%

Stopa zwrotu z majątku (ROA)

1,92%

2,94%

6,37%

Wyniki finansowe

2009-12-31 Zmiana

2010-12-31 Zmiana

2011-12-31

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

70 497,00

-19%

57 428,00

7%

61 165,00

Koszty sprzedaży

71 021,00

-19%

57 380,00

-6%

53 685,00

w tym, koszty stałe sprzedaży

11 161,15

 

29 486,23

 

27 007,63

w tym, koszty zmienne sprzedaży

59 859,85

 

27 893,77

 

26 677,37

Zysk (strata) ze sprzedaży

-524,00

 

48,00

 

7 480,00

Zysk (strata) netto

1 003,00

 

1 607,00

 

3 554,00

EBIT

3 712,00

 

2 075,00

 

5 460,00

EBITDA

9 813,00

 

7 873,00

 

10 836,00

 

 

 

 

 

2009-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-12-31

 

 

 

 

80 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-10 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przychody ze

Koszty stałe

Koszty zmienne

Zysk (strata) ze

 

 

 

Przychody ze

Koszty stałe

Koszty zmienne

Zysk (strata) ze

 

 

Przychody ze

Koszty stałe

Koszty zmienne

Zysk (strata) ze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sprzedaży

sprzedaży

sprzedaży

sprzedaży

 

 

 

 

 

sprzedaży

sprzedaży

sprzedaży

sprzedaży

 

 

 

 

 

sprzedaży

sprzedaży

sprzedaży

sprzedaży

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przychody netto ze sprzedaży (i zrównane z nimi) wyniosły 61165,00 zł w okresie od 2010-12-31 do 2011-12-31. Oznacza to zmianę o 6,51% w stosunku do okresu poprzedniego, kiedy to osiągnęły one poziom 57428,00 zł. W okresie od 2009-12-31 do 2010-12-31 przyjęły wartość 70497,00 zł.

Koszty sprzedaży w ostatnim okresie osiągnęły wartość 53685,00 zł, ze zmianą -6,44% w stosunku do okresu zakończonego 2010-12-31, gdy koszty te wyniosły 57380,00 zł. W okresie od 2008-12-31 do 2009-12-31 koszty te sięgnęły poziomu 71021,00 zł.

Oszacowane metodą statystyczną koszty zmienne sprzedaży wyniosły: 59859,85 zł; 27893,77 zł; 26677,37 zł, odpowiednio w okresie zakończonym 2009-12- 31; 2010-12-31 i 2011-12-31. Pozostałą część kosztów sprzedaży stanowiły koszty stałe, których wartość nie była wrażliwa na zmiany poziomu sprzedaży

(brak dodatniej korelacji).

Stopy zwrotu

10,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,00%

 

2011-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa zwrotu ze sprzedaży (ROS)

4,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa zwrotu z majątku (ROA)

3,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,00%

 

2010-12-31

 

 

 

 

 

 

 

1,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE), będąca stosunkiem zysku netto do średniej wartości kapitału własnego w okresie, wyniosła: 2,55%; 3,93%; 8,63%, odpowiednio w okresie zakończonym 2009-12-31; 2010-12-31 i 2011-12-31. Stopa zwrotu z ogółu majątku (stosunek zysku netto do średniej wartości majątku będacego w dyspozycji przedsiębiorstwa) wyniosła kolejno: 1,92%; 2,94%; 6,37%. Natomiast stopa zwrotu ze sprzedaży (stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży) wyniosła: 1,42%; 2,8%; 5,81%, w poszczególnych okresach. Wszystkie trzy główne wskaźniki rentowności zdeterminowane były przez wartości osiągane przez zysk netto, czyli 1003,00 zł; 1607,00 zł; 3554,00 zł, w kolejnych okresach analizy.

Opis przyjętej metodologii

Zaprezentowane wskaźniki finansowe oszacowane zostały w następujący sposób:

Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych wyznaczony został na podstawie danych bilansowych oraz rachunku zysków i strat w następujący sposób:

Przepływy z działalności operacyjnej obliczone są jako zysk netto skorygowany o:

Amortyzację,

Odsetki i udziały w zyskach (korekta ujemna – pozycje: dywidendy i udziały w zyskach, odsetki przychodowe; korekta dodatnia – pozycje: odsetki kosztowe),

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (korekta ujemna – pozycje: wynik ze zbycia inwestycji, aktualizacja wartości inwestycji),

Zmiana stanu rezerw (korekta dodatnia),

Zmiana stanu zapasów (korekta ujemna),

Zmiana stany należności (korekta ujemna),

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (korekta dodatnia – pozycje: zobowiązania krótkoterminowe, z wyłączeniem pozycji: kredyty i pożyczki, zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, inne zobowiązania finansowe),

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (korekta ujemna – pozycje: aktywne rozliczenia międzyokresowe, korekta dodatnia – pozycje: pasywne rozliczenia międzyokresowe),

Inne korekty (korekta dodatnia – pozycje: kapitał z aktualizacji wyceny).

Poszczególne pozycje przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej oszacowane zostały w następujący sposób:

Wpływy

o Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (amortyzacja pomniejszona o zmianę stanu pozycji: wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe – wartość netto),

oZbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne (ujemna zmiana stanu inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne – wartość netto),

oZ aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych (ujemna zmiana stanu aktywów finansowych w jednostkach powiązanych – wartość netto),

w pozostałych jednostkach

w tym zbycie aktywów finansowych (ujemna zmiana stanu aktywów finansowych w pozostałych jednostkach pomniejszonej o aktualizację wartości inwestycji, z pominięciem zmiany stanu udzielonych pożyczek długoterminowych – wartość netto),

w tym dywidendy i udziały w zyskach

w tym spłata udzielonych pożyczek długoterminowych (ujemna zmiana stanu długoterminowych pożyczek udzielonych pozostałym jednostkom – wartość netto),

w tym odsetki (odsetki przychodowe)

oInne wpływy inwestycyjne (ujemna zmiana stanu innych aktywów pieniężnych oraz innych inwestycji krótkoterminowych powiększona o wynik ze zbycia inwestycji – wartość netto),

Wydatki

oNabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (amortyzacja pomniejszona o zmianę stanu

pozycji: wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe),

oInwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne (ujemna zmiana stanu inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne – wartość netto),

oNa aktywa finansowe, w tym:

W jednostkach powiązanych (ujemna zmiana stanu aktywów finansowych w jednostkach powiązanych – wartość netto),

w pozostałych jednostkach

w tym nabycie aktywów finansowych (ujemna zmiana stanu aktywów finansowych w pozostałych jednostkach pomniejszonej o aktualizację wartości inwestycji, z pominięciem zmiany stanu udzielonych pożyczek długoterminowych – wartość netto),

w tym udzielone pożyczki długoterminowe (ujemna zmiana stanu długoterminowych pożyczek udzielonych pozostałym jednostkom – wartość netto),

oInne wydatki inwestycyjne (ujemna zmiana stanu innych aktywów pieniężnych oraz innych inwestycji krótkoterminowych powiększona o wynik ze zbycia inwestycji – wartość netto).

Przepływy z działalności finansowej oszacowane zostały w następujący sposób:

Wpływy

oWpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału (zmiana stanu pozycji: kapitał podstawowy, należne wpłaty na kapitał podstawowy, kapitał zapasowy, pozostałe kapitały rezerwowe),

o Kredyty i pożyczki (zmiana stanu kredytów i pożyczek wobec pozostałych jednostek – wartość netto),

oEmisja dłużnych papierów wartościowych (zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych wobec pozostałych jednostek – wartość netto),

oInne wpływy finansowe (zmiana stanu pozycji: inne zobowiązania finansowe, inne zobowiązania długoterminowe, zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych – wartość netto).

Wydatki

oNabycie udziałów (akcji) własnych (zmiana stanu pozycji: nabycie udziałów (akcji) własnych),

o Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli (zmiana stanu pozycji zysk (strata) z lat ubiegłych pomniejszona o saldo pozycji: zysk netto oraz odpisy z zysku netto w trakcie roku obrachunkowego)

o Spłaty kredytów i pożyczek (zmiana stanu kredytów i pożyczek wobec pozostałych jednostek – wartość netto),

oWykup dłużnych papierów wartościowych (zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych wobec pozostałych jednostek – wartość netto),

oZ tytułu innych zobowiązań finansowych (zmiana stanu pozycji: inne zobowiązania finansowe, inne zobowiązania długoterminowe, zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych – wartość netto).

o Odsetki (odsetki kosztowe).

pokaż przykład tutajschowaj przykład