Sprawozdanie Finansowe KPiR (pełne)

Narzędzie umożliwia stworzenie na podstawie danych pochodzących z KPiR pełnego bilansu oraz rachunku zysków i strat zgodnego formą wymaganą przez  UoR. Dodatkowo dokonuje analizy pionowej (analiza struktury) i poziomej (analiza dynamiki) otrzymanego sprawozdania.

Oszczędzaj z abonamentem

Zobacz przykład

Cena za jednorazowe użycie: 80,00 zł brutto

Zarejestruj się i wykonaj usługę jednorazowo >>>