Zarządzanie płynnością

Znajdziesz tu narzędzia niezbędne dla sprawnego zarządzania wszystkimi płatnościami w Twojej Firmie. Sprawdzisz min. ile podatku Vat/Pit powinno podlegać zwrotowi, zaplanujesz właściwy przepływ gotówki w firmie oraz zaprognozujesz rachunek przepływów pieniężnych.