Sprawdź czy należy Ci się zwrot VAT?

Narzędzie wskazuje o jaką kwotę powinny zostać skorygowane Twoje deklaracje VAT w związku ze zmianami w Ustawie o VAT od 2013 r. deklaracjiT. W ten sposób możesz odzyskać VAT od niezapłaconych należności. Wiekowanie należności i zobowiązań pozwala na sprawne i efektywne kontrolowanie stanu Twoich należności i zobowiązań przy założeniu 149 dniowego okresu przeterminowania. Dzięki niemu możesz szybko sprawdzić, ile Twoich należności i zobowiązań mieści się w terminie zapłaty a ile pozostaje przeterminowanych –niezbędnych do dokonania korekty PIT, CIT, VAT

Oszczędzaj z abonamentem

Zobacz przykład

Cena za jednorazowe użycie: 120,00 zł brutto

Zarejestruj się i wykonaj usługę jednorazowo >>>