Sprawdź czy nie masz nadpłaty w PIT/CIT?

Narzędzie wskazuje o jaką kwotę powinny zostać skorygowane deklaracje PIT/CIT w związku ze zmianami w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawych od 2013 r. Dzięki temu możesz szybko sprawdzić, ile Twoich należności i zobowiązań wymaga dokonania korekty deklaracji PIT/CIT. W ten sposób możesz odzyskać PIT/CIT od niezapłaconych należności.

Oszczędzaj z abonamentem

Cena za jednorazowe użycie: 120,00 zł brutto

Zarejestruj się i wykonaj usługę jednorazowo >>>